Tur til Kvannevann 13 Augst 2010

Første del av turen går langs anleggsvei, som er bygget i forbindelse med siste års kraftutbygging.

Veien er bratt, noe som fort gir litt utsikt over nærområdene.

Veien slutter etter ca 1 km

Men ett lettvint alternativ dukker opp

Oppe på kanten synes to merkesteiner, Bomstein til venstre og Storstein til høyre

Fossefall i det vi nærmer oss vannet

Hytte i sikte

Og etterhvert terskelen i enden av vannet

Sørenden av vannet, med Ytterdalsfjellet i bakgrunn

Turen videre innover går langs sørøstsiden av vannet

En stor steinur venter oss

Kort tilbakeblikk, Tverrfjellet i bakgrunnen.

Så er det bare å gå i gang med ura

I bakgrunnen ser vi Svartflågene

Svære steinblokker i alle retninger gjør at hastigheten er nede i 1 km på 2 timer

Er ikke helt å anbefale å ta denne ruta

Kvesser neglene før det bærer nedover

Nordøstenden av vannet i sikte

Rett frem sees Norddalen, mulig adkomstvei inn til Stormdalen

Men det får bli en annen gang

Stein opp, og stein i mente

Bakerst skimtes Svartisfjellet og Skavlan, midt i bildet Katrinehaugen, og helt til høyre Tverråfjellet

Innerst i vannet

Fra venstre kommer elva fra Tverrdalen og fra høyre elva fra Norddalen>

Til hovedsiden.