Tverrdal

Inngangen til Tverrdalen sett fra nordsiden av Kvannvatne.

Sett fra storforshei blir Tverrdalen baksiden av Bomfjellet.

Opp fra Kvannvatne er det bratt den første delen.

Toppene på Tverråfjellet, som blir nordsiden av dalen vi er på tur inn i.

Følger bekken oppover.

Tydelig forskjell på vannet fra breene på Svartisfjellet og vannet fra Tverrdalen ( nærmest ).

Små fosser som utsikt i starten.

Østenden av vannet.

Stein som er iferd med å smuldre helt opp.

Øvre del av bekken i dalen, før den forsvinner ned i bakken.

Stignigen videre opp er slett ingen spøk.

Nærmer oss 1000 MOH .

Utsikt ned dalen, Tverrfjell og innerdalsfjell i midten, med kuhaugfjell i bakgunnen, Tverråfjell langs høyresiden .

Videre inn dalen, skal over den laveste delen litt til høyre på bildet .

Videre tur herfra blir opp mot toppen av Bomfjellet .

Ett lite tilbakblikk.

Store steinblokker gir litt utfordring i vider ferd.

Berg med masse små knorter som jeg antar er en av de mange former granat kan inneha.

Utsikt mot Ørtfjelltind ( 1440 MOH ).

Over kanten, og utsikten mot Dunderlansdalen.

Siste del av turen opp mot toppen av Bomfjell går langs en isbre.

Den lave toppen er Eiteråfjellet, bak den Lasken, og videre er fjellene øverst i Grønnfjelldaen.

Eitreådalen.

Tilbakeblikk, Kvannvatne etterhvert langt nedi dær.

Endelig, det som sannsynligvis er toppen ( 1311 MOH ).

Varden på 1307 MOH, med ranfjorden i bakrunnen, og ferden hjem kan begynne ( PUH ).

Til hovedsiden.