Den gamle veien fra storjord til Junkerdal

Bratte knauser

Junkerdalsura er smal og krokete hele veien

Loddrette bergvegger som går opp fra stien

Store steinblokker ligger både på øvresida og nersia av stien

Grillplass ved ett veiskille helt oppi ura

Grillplass ved ett veiskille helt nederst på veien

Utsikt ned i ura fra nyveien

Øverste del av gammel veien møter " ny " veien

Noe så hodeløst, å forlate hode hær

Øverste del må kunne sies å være igjengrodd

Svenskegrensen

Solvåg tinden

Til hovedsiden.

Til hovedsiden.