Lappli 2009

Kort men bratt tur i vente.

Oppstarten er fra nordenden av Illhøllitunnelen.

Her omentrent halveis

Tette grantrær gir fin ly mot regnet.

Ikke så mye annet enn skiltet forteller att målet er nådd.

Rester av en grunnmur er synlig bak skiltet.

Ett slags illsted kan man finne hvis man tar til venstre for skiltet.

Til hovedsiden.