Otertjønna

Multemyr som ligger ved otertjønna

Ømmervatne

Skogsparti like ved ømmervatne

Klåved, litt sjelden plante

som vokser midt i gruveområdet

Utsikt fra lapplia, en gård som lå rett oppifra nordsia av ildhullitunnelen

Godt oppmerket sti, 20 minutter i bratt tereng

Til hovedsiden.